Технология

СЕМЕНА

Технологията позволява употребата на различни видове семена, които са подходящи за затревяване.

ТОР

Употребяват се специални органо-минерални торове, които обогатяват и подхранват допълнително с микроелементи и хранителни вещества почвата. Това допринася за ускоряването на покълването на посятите семена и стимулира растежа им. Разликата между комплексните химични торове и органо-минералните торове, използвани при хидропосева е, че вторите обогатяват почвата с органични вещества и подобряват значително структурата ѝ.

ВОДА

Водата играе роля на свързващ агент за останалите компоненти в специалната смес.

МУЛЧ

Разтворът съдържа защитен мулч, който осигурява задържането на влагата на младите семена, подпомага покълването и ги предпазва от неблагоприятни влияния като ерозия, вятър, слънце. В същото време органичните торове подхранват семената. Защитният мулч се разлага по време на покълването на младия посев и така допълнително обогатява с хранителни вещества почвата, което води до дружното кълнене на семената. Формулата гарантира сигурен успех на посева.

ХУМУС

Хумусът е органично вещество, което се употребява по преценка в специфични случаи. Заедно с мулча хумусът създава идеален субстрат за покълването и развитието на посева.

ЛЕПИЛО

Лепилото в сместа фиксира посева върху почвата, намалява разместването и измиването на семената. То има водозадържаща функция, но и защитава семената от неблагоприятни атмосферни условия и така създава перфектен микроклимат за покълване. Важно е, че лепилото е с висок вискозитет и е с растителен произход.

ХИДРОГЕЛ

Хидрогелът абсорбира до 400 пъти влагата и обикновено се използва при терени, които не се поливат или не се поддържат редовно. Той осигурява запас на вода и способства за оптималното покълване на семената.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Компанията разполага с две хидропосевни машини на лидера в бранша – американския производител FINN. Една от машините е последно поколение на техниката в областта.

Затреви и своя терен с хидропосев

Напред